Det är inte för intet att jag röstade på Miljöpartiet men vi behöver fler som fokuserar på miljön! Vi har övergödda sjöar, skräpiga hav och alldeles för höga koldioxidutsläpp i dagsläget! Kvicksilver är ett av världens farligaste miljögifter. Sverige ligger i framkant för att minska kvicksilvrets miljöpåverkan men fler länder behöver stödja detta arbete för att vi ska göra framsteg. Se nedan film vad kvicksilvret gör i naturen:

https://www.youtube.com/watch?v=Xb_jqYphEpc

/ Miljön