Fler behöver tänka på miljön

Det är inte för intet att jag röstade på Miljöpartiet men vi behöver fler som fokuserar på miljön! Vi har övergödda sjöar, skräpiga hav och alldeles för höga koldioxidutsläpp i dagsläget! Kvicksilver är ett av världens farligaste miljögifter. Sverige ligger i framkant för att minska kvicksilvrets miljöpåverkan men fler länder behöver stödja detta arbete för…

Read more